Scroll

ARCES


Asociația Română pentru Cultură, Educație și Sport are drept scop sensibilizarea şi implicarea societății civile şi a organismelor de decizie politică şi administrativă în asigurarea unui climat sănătos şi civilizat în societate, promovarea valorilor morale, culturale și spirituale, promovarea patrimoniului cultural-istoric, ecologizarea mediului, atragerea cetăţenilor spre practicarea sportului pentru sănătate, educaţie şi recreere.

activitati


Promovarea valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti Promovarea valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti

Promovarea valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, prin derularea de programe și proiecte pentru dezvoltarea rurală, promovarea patrimoniului cultural, culegerea şi promovarea artei populare, transpunerea în format electronic a fondului informațional referitor la cultura tradițională, sprijinirea turismului rural, contribuirea la păstrarea şi cultivarea tradiţiilor culturale specifice satului şi zonei etnografice, înfiinţarea și susținerea de muzee ale satului.Protecţia mediului înconjurător Protecţia mediului înconjurător

Măsuri de protecţie a mediului şi a naturii. Se are în vedere derularea unor proiecte și activități pentru dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management în vederea protejării biodiversității ariilor naturale protejate, situri Natura 2000. Educaţia şi conştientizarea societăţii privind importanţa protecţiei mediului, inclusiv prin ocrotirea pădurilor virgine.Protejarea şi promovarea patrimoniului cultural Protejarea şi promovarea patrimoniului cultural

Protecţia clădirilor cu valoare arhitecturală, istorică, etnografică și conştientizarea societății cu privire la măsurile necesare pentru eficienta protejare a acestora; cercetarea şi popularizarea istoriei monumentelor şi operelor de artă din România; sensibilizarea publicului și instituțiilor faţă de valoarea lor şi nevoia de conservare şi restaurare.Activități social-filantropice Activități social-filantropice

Activități social-filantropice de sprijinire a persoanelor având condiţii sociale defavorabile.Elaborarea şi implementarea de strategii şi programe Elaborarea şi implementarea de strategii şi programe

Elaborarea şi implementarea de strategii şi programe comune în domeniile: asistenţă socială, medical, educaţional, protecția mediului şi al dezvoltării comunitare.Încurajarea participării la viaţa socială Încurajarea participării la viaţa socială

Încurajarea participării la viaţa socială a membrilor comunităţii şi cultivarea sentimentului de solidaritate socială.Informarea, sensibilizarea şi educarea opiniei publice Informarea, sensibilizarea şi educarea opiniei publice

Informarea, sensibilizarea şi educarea opiniei publice cu privire la subiectele de interes general care afectează calitatea vieţii şi demnitatea umană.

ARCES este operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 20307.


Problemele Cetatii

Abonează-te la newsletter:

Ultimele noutăți / Vezi toate noutățile

calendar 20.11.2016

Ziua Universală a Copiilor

MAI MULT

calendar 04.07.2016

TINERETUL IMPLICAT ÎN ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

MAI MULT

  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
  • "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
  • Proiectul ARCES: „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”
  • Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei, Fonduri Structurale


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României