Scroll

Activităţi


România Arie Protejată - 2016 - Grădina Maicii Domnului

#2016

http://www.problemelecetatii.ro/wp-content/uploads/2016/03/GR%C4%82DINA-MAICII-DOMNULUI-RO-ARIE-PROTEJAT%C4%82.jpg

Respectă TOT

http://respect-all.org/wp-content/themes/respect-all/img/logo.png

reconciliere la nivel mondial


Managementul sitului Natura 2000: Platforma Cotmeana

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea semnificativă a stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000: ROSCI0354 Platforma Cotmeana - vizând elaborarea planului de management și informarea/conştientizarea grupului ţintă cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000.

http://www.arces.ro/upload/images/arces-sala-aligica.jpg

Educație și conștientizare

http://www.arces.ro/upload/images/arces-dambovita-2014-crangurile.jpg

ARCES a iniţiat mai multe programe extra-curriculare de educaţie şi conştientizare pentru elevi, în parteneriat cu mai multe şcoli din regiunea Sud-Muntenia.

Scopul parteneriatelor este realizarea de activități educaționale comune, schimb de experiență, participare la manifestări științifice și culturale, proiecte de cercetare etc.


Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele – Management și biodiversitate

Îmbunatatirea semnificativă a starii de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000: Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele(ROSCI0376), vizând elaborarea planului de management şi informarea/conştientizarea grupului ţintă cu privire la beneficiile conservării biodiversităţii Sitului.

Proiectul are codul SMIS-CSNR 44617 și este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial ”MEDIU”.

http://www.arces.ro/upload/images/arces-olt-.jpg

Managementul sitului Natura 2000: Pădurile din Sudul Piemontului Cândești

http://www.arces.ro/upload/images/arces_-_min_fondurilor_europene.jpg

Obiectiv general al proiectului este îmbunătățirea și menținerea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar prin asigurarea cadrului adecvat de management al ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești;
Obiective specifice ale proiectului sunt eficientizarea managementului sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești prin elaborarea unui Plan de Management, orientat spre protecția și menținerea unei stări de conservare favorabilă a faunei si habitatelor ariei protejate;

Proiectul are codul SMIS-CSNR 44195 și este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial ”MEDIU”.


O ŞANSĂ PENTRU FIECARE

Obiectivul general al proiectului este de a se asigura condiții cât mai bune asistenței sociale oferite copiilor și persoanelor în vârstă (grupul țintă al proiectului și al activităților asociației).
Obiectivul specific al proiectului urmărește creșterea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), prin susținerea conectării la broadband precum și prin consolidarea infrastructurii TIC, prin care se va îmbunătăți asistența socială desfășurată de membrii ARCES.

Proiectul O ȘANSĂ PENTRU FIECARE are codul SMIS 37207 şi este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

http://www.arces.ro/upload/images/ARCES_societate_informationala.jpg

TINETERUL IMPLICAT ÎN ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

http://www.arces.ro/upload/images/arces-studenti-romania.jpg

ARCES a realizat proiectul național TINERETUL IMPLICAT ÎN ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE A MEDIULUI, cofinanțat de Ministerul Mediului și Pădurilor - Administrația Fondului pentru Mediu, prin Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.
Implementarea proiectului s-a realizat în perioada iulie-august 2011, pentru 1296 de tineri (8 serii a 162 de elevi și studenți) la Academia Sâmbăta – Mănăstirea Brâncoveanu din localitatea Sâmbăta de Sus, județul Brașov, timp de 4 zile. Instructorii și voluntarii ARCES au realizat programul de educare și conștientizare în vederea creşterii gradului de educaţie ecologică a tinerei generații.
Selecția elevilor și studenților s-a realizat, din cele 8 euro-regiuni de dezvoltare ale României, respectiv București-Ilfov, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Centru, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, cu respectarea principiilor egalității de şanse și nediscriminării.

Site-ul dedicat proiectului: Mediu ARCES


IDENTITATE ROMÂNESCĂ

Proiectul IDENTITATE ROMÂNEASCĂ îşi propune să realizeze acţiuni de prezentare şi promovare a valorilor culturale şi spirituale din spaţiul carpato-danubiano-pontic.
arces

http://www.arces.ro/upload/images/arces-patrimoniu-cultural-targoviste.jpgProblemele Cetatii

Abonează-te la newsletter:

Ultimele noutăți / Vezi toate noutățile

calendar 20.11.2016

Ziua Universală a Copiilor

MAI MULT

calendar 04.07.2016

TINERETUL IMPLICAT ÎN ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

MAI MULT

  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
  • "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"
  • Proiectul ARCES: „O ȘANSĂ PENTRU FIECARE”
  • Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei, Fonduri Structurale


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României